הרשמה לסדנת שכונה 360, יום ה׳ 16.5.19

 

סדנת ״שכונה 360״
בשיתוף המועצה לבניה ירוקה

יום ה׳ 16.5.19 בשעות 17:00-20:00
במרכז הקהילתי שפירא רח׳ ישראל מסלנט 27, תל אביב

סדנת שכונה °360, תציג מבט רב תחומי על תכנון ופיתוח בני קיימא וקידום עירוניות ברמת השכונה ותונחה על פי הכלי שפותח על ידי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון. הסדנה תקנה למשתתפים ידע בגישות עדכניות לתכנון ופיתוח שכונות בנות קיימא וידע יישומי לצורך הטמעת עקרונות תכנון ופיתוח מקיימים בפרויקטים בקנה מידה שכונתי. הסדנה תכלול הכרות עם מדדי ההערכה ויישום פרקטי שלהם אל מול פרויקטים רלוונטיים הנמצאים בהליך תכנון.

לפרטים נוספים אודות הסדנה

מס׳ המקומות מוגבל!
ההשתתפות ללא תשלום אולם יש להירשם מראש- נא לשלוח מייל עם שם מלא+ מס׳ טלפון נייד למיכל: igudm1@gmail.com