המאמרים הינם באחריות הכותב ואינם מבטאים בהכרח את עמדת איגוד המתכננים