זוכי אותות האיגוד לשנת 2014


ועדת האותות [אדר' דינה רצ'בסקי (יו"ר), אדר' סופיה אלדור ודר' מיכאל מאיר-ברודניץ] החליטה להמליץ על הענקת תואר יקיר התכנון למתכנן פנחס כהנא ואות נאמנת האיגוד למתכננת רות פרידמן ומתכננת אילה הירש.

 

מנימוקי הועדה:

 

מתכנן פנחס כהנא – יקיר התכנון 2014

חברנו פנחס כהנא ראוי לתואר "יקיר התכנון בישראל ה'תשע"ד-2014" על פי כל אמות המידה שצוינו בתקנון להענקת תארים של האיגוד.

תרומתו לתכנון המרחבי בישראל במסגרת עבודתו במיגזר הציבורי כמנהל מחלקת תכנון מתארי בקרן הקיימת בישראל אכן עונה על כל התבחינים שנקבעו בתקנון ואף מעבר להם....מעבר לעשייה שבמסגרת התפקיד, פועל פנחס באופן התנדבותי בוועדות ובגופים רבים הפועלים לקידום הנושאים הסביבתיים והחברתיים בארץ בנושא התכנון, מתוך איכפתיות ואהבה למדינת ישראל, לתכנונה ולערכיה.

 

מתכננת רות פרידמן – נאמנת האיגוד 2014

...במשך קרוב ליובל שנים רות פעילה בכל אירועי האיגוד, מילאה וממלאת תפקידים רבים ביניהם יו"ר ועדת ביקורת, חברות בוועד, בוועדת הבחירות ועוד. 

רות פעילה בכל האירועים המקצועיים של האיגוד תוך גישה עניינית ומקצועית. כגון: יזום וריכוז כנס שישי-עירוני בעיר חרדית (בני-ברק), מתן הרצאות בכנסי האיגוד ועוד. תמיד נכונה, בדרכה נעימת ההליכות, לקבל על עצמה כל משימה ולתת כתף לפעילות האיגוד.

תרומתה לאורך שנים רבות הביאה לעליית קרנו של האיגוד ולכן היא ראויה מאד לתואר "נאמנת איגוד המתכננים".

 

מתכננת אילה הירש – נאמנת האיגוד 2014

...בכל השנים בהן מילאה תפקידי מפתח במשרד השיכון תמיד מצאה את הזמן והרצון להתנדב ולמלא באופן יוצא מן הכלל שורה ארוכה של מטלות: החל ממעורבות בעצם הקמת האיגוד והמשך בתרומה לשמירה על חוסנו המקצועי ולמען העצמתו וגידול במספר חבריו. איילה נמנתה על חברי מערכת הירחון של האיגוד לתכנון סביבתי (כפי שנקרא אז) וכיהנה כחברה בוועדת הקבלה של האיגוד.

איילה נאמנה לאיגוד ולמטרותיו, מתייצבת בדבקות לפעולות, כנסים וסיורים היזומים על ידו ומי כמוה ראוי להוקרה על תרומתה ולהענקת התואר "נאמנת איגוד המתכננים".

 

טקס הענקת האותות יתקיים במסגרת כנס איגוד המתכננים ב- 20 לפברואר 2014 באונ' העברית בירושלים.

הטקס יתקיים במסגרת מושב מליאת הבוקר בין השעות 8:45-10:50

את תוכנית הכנס המלאה ניתן לראות כאן

 

אנו מודים לועדה ומברכים את הזוכים.