חברי מוסדות האיגוד

 

 

בחירות באיגוד המתכננים יתקיימו בתאריכים ה- 9-13/11/22!

 

הבחירות יתקיימו עבור התפקידים הבאים:

  1. יושב ראש האיגוד (או שני יושבי ראש משותפים)
  2. שני סגני יושב ראש
  3. חמישה חברי ועד ארצי
  4. חבר ועד ארצי צעיר
  5. גזבר
  6. שלושה חברי ועדת ביקורת
  7. שלושה דיינים.יות בית דין

 
אנו קוראות לכל מי שמעוניין.ת להציע עצמו.ה לאחד מהתפקידים לשלוח את המועמדות בלווית קורות חיים מקצועיים ו/או דברי רקע למייל igudm1@gmail.com עד לתאריך ה – 20.9.22.

לכל חבר.ה איגוד פעיל.ה (מי ששילם דמי חברות לשנת 2022) יש את הזכות לבחור ולהיבחר.

לאחר הגשת המועמדויות, הבחירות יתקיימו בצורה אלקטרונית, חשאית ואישית בין חברות וחברי האיגוד לתפקידים השונים, במשך ארבעה ימי בחירות בין התאריכים 9-13/11/22.
 
קישור להצבעה האלקטרונית יישלח לכל חבר.ת איגוד למייל ביום פתיחת הבחירות.
 
חשוב להזכיר כי בעלי התפקידים פועלים בהתנדבות, למען המטרה של קידום מקצוע ומעמד המתכנן ושיפור התחום. אנחנו קוראים לכם.ן לקחת חלק באיגוד שפועל לטובת הכרה במעמד המקצועי של המתכננים, דואג לתיקון מכרזים המדירים מתכננים ולהכללת המתכננים בהגדרות תפקיד בשירות הציבורי. אנו מייצגים את ציבור המתכננים בהליך משפטי העוסק בשאלת תפקידו של מתכנן וסמכויותיו בעת הגשת תוכניות ועוד. לפעילות זו נוספים ערבי עיון מקוונים, סיורים מקצועיים לחו"ל, ליווי מתכננים צעירים (מנטורינג) , הכנס השנתי של האיגוד ועוד. 

 

לחידוש דמי חבר

 

לצפייה בתקנון האיגוד בו מפורטים התפקידים המוצעים (החל מעמ' 9)

 

 

 

חברי מוסדות האיגוד

 

יו"ר משותף: מתכננת תמי גבריאלידר' רחל קטושבסקי

 

מנכ"לית האיגוד: מתכננת ערים נילי ברוך 

 

סגן יו"ר: פרופ' ערן רזין

 

סגן יו"ר: פרופ' נורית אלפסי

  

גזבר: 

 

דוברת: אורית נבו

 

מזכירת האיגוד: מתכננת ערים שיר בארי

  

חברת ועד: פרופ' טובי פנסטר

 

חבר ועד: פרופ' ערן רזין

 

חברת ועד: דר' אדריכלית שלומית פלינט אשרי

 

חברת ועד: מתכננת חדוה פיניש

 

חברת ועד: מתכננת אור קמינסקי

 

חברת ועד: מתכננת רני מנדלבאום

 

חברת ועד: מתכנן יונתן לוזר

 

חברת ועד: פרופ' נורית אלפסי 

 

חבר ועד נציגות הצעירים: מתכנן יונתן רוזין

 

 

 

ו. ביקורת: מתכננת חנה מורן

 

ו.ביקורת: מתכנן עופר גרידינגר

 

ו.ביקורת: מתכנן ניר מסורי

 

 

 

בית הדין: מתכננת רונית לוין שנור

 

בית הדין: דר' מוחמד שיבל 

 

בית הדין: עו"ד בן המאירי

 

 

יו"ר ו. קבלה:

 

ו. קבלה: 

 

ו. קבלה: