עבודות סטודנטים זוכות לשנת 2013

כבכל שנה, איגוד המתכננים מעניק בכנס השנתי פרסים לעבודות סטודנטים מצטיינות בתחום התכנון.

-הפרסים בחסות החטיבה הכלכלית של גיאוקרטוגרפיה-

 

הזוכים לשנת 2013:


במסלול עבודות מחקר:
ועדת השיפוט- פרופ' ערן רזין, ד"ר נילי שחורי, ד"ר אמילי סילברמן, ד"ר דניאל אורנשטיין
                                                              
צאלה קרניאל על עבודתה: "שינויים במאפייני התכנון המרחבי והאדריכלי בקיבוץ כביטוי של השינוי במבנה הקיבוץ ובאורחות חייו" בהנחיית פרופ' ארזה צ'רצ'מן, האונ' העברית בירושלים
 
נופר אבני על עבודתה: "מרחבים אפורים ואזרחות עירונית בערים רב אתניות: בחינה של דיור אפור בקולומבו ובת"א-יפו" בהנחיית פרופ' אורן יפתחאל, אונ' בן גוריון בנגב
                                      
במסלול עבודות תכנון:
ועדת השיפוט: אדר' עדנה לרמן, אדר' דודי גלור, מתכננת תמי גבריאלי
 
עילם טייכר על עבודתו: "שיכון- רחוב- רכבת" בהנחיית פרופ' דן איתן, אדר' תאה קיסלוב, אדר' ליאורה קיסלוב קיי
 
מיכל בוגוסלבסקי, שרון סלקינדר ועתליה גלעד על עבודתן: "ראש העין – עיר ידידותית לנשים" בהנחיית פרופ' רחל אלתרמן ופרופ' פנינה פלאוט, הטכניון
 
נועם אבירם, רותם קול, יואב דן, אביבה שמילה ודעי על עבודתם: "תכנית אב למטרופולין תל-אביב 2050" בהנחיית פרופ' אמנון פרנקל, הטכניון