זוכי יקיר התכנון לשנת 2013

פתיחת טכס חלוקת אות יקיר התכנון 2013


פרופ' ברוך קיפניס, יו"ר וועדת האותות 2013


לפני 30 שנה, ב- 1983 ייסדנו רחל אלתרמן ואני את מפעל 'אות יקיר התכנון' כשהענקנו את האות לחלוצי התכנון הלאומי – שרון, ברוצקוס והשמשוני. מאז זכו להיות חתני האות מתכננים ממגזרים שונים שמעורבותם ומנהיגותם בתכנון היה ל'מפעל חיים'.
היום מעניק איגוד המתכננים בישראל את אות יקיר התכנון לשניים, לסופיה אלדור ולדורון בלשה, שעשייתם התכנונית היא מפעל חיים רב פנים והישגים שהתפרס על עשורים אחדים של פעילות תכנונית ושל ניהול הפיתוח במסגרת ציבורית. 


סופיה הוליכה וקידמה בתפקידיה כמנהל ושצמחו בהדרגה לתפקיד ראש האגף לתכנון ערים במשרד השיכון, את התכנון העירוני ואת תכנון השיכון הציבורי; דורון, שהוא בין הבולטים שבמתכנני התחבורה, התנועה והבטיחות בדרכים, וששרת בין היתר כמנכ"ל החברות העירוניות – ציבוריות לתכנון ולניהול התנועה והתחבורה - - נתיבי אילון, נתיבי כרמל ויפה נוף.


אני מכיר ומוקיר את שניהם. הייתה לי גם זכות גדולה לעבוד איתם ובמחיצתם. אני מאחל להם בשם קהילת המתכננים המשך פעילות פורייה.


אני מודה לעמיתי בוועדת האותות – נירה סידי ומיכאל מאיר-ברודניץ על שיתוף הפעולה, ולרחל קטושבסקי ולעדנה לרמן שנענו, לא בקלות, לבקשתי לקיים את הטכס במסגרת סד צפוף של זמן, אך בניחותא ותוך הכבוד הראוי לאירוע ולזוכים באות.

בעבר הרחוק וגם בטקס חלוקת האותות אשתקד העליתי את הרעיון להיאבק על הענקת פרס ישראל בתכנון ערים ואזורים. השנה יש לנו 'סנונית ראשונה' של זוכה בפרס - - אדם מזור, שהוא גם יקיר התכנון. אדם זכה אומנם בפרס ישראל בכרטיס ה'ארכיטקט', אך הפרס הוענק לו בזכות הישגיו כמתכנן ברמה הלאומית, האזורית והמקומית. ברכות לאדם על הפרס ואיחולים לבריאות טובה.


לאחרונה הלך מאתנו אדר' חיים ויטו וולטרה שהיה חבר צוות תכנית האב לישראל הידועה כתכנית אריה שרון. הוא נדד למחוז הצפון ובמשך ארבעה עשורים שרת כסגן מתכנן המחוז. במהלך חייו היה וולטרה מעורב בחיי האיגוד. אני מזמין את דר' מיכאל מאיר-ברודניץ ואת פרופ' דברה שמואלי להעלות את זכרו של וולטרה בדרך שתתאפשר, רצוי בדרך ממוסדת שדרכה ננציח את זכרם של חברי איגוד בולטים שהלכו לעולמם.

 

סופיה אלדור- יקירת התכנון 2013- נימוקי הועדה

 

דורון בלשה- יקיר התכנון 2013- נימוקי הועדה

 

דבר הזוכים