תקנון לשימוש באתר

 

על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל כאשר סמכות השיפוט הבלעדית היא של מחוז ת"א.

שימוש באתר רשאי לעשות משתמש מגיל 18ומעלה. 

הפסקת שירותים וביטולי עסקות יעשו עפ"י חוק הגנת הצרכן 1981.