הועדה ארצית לתכנון ובנייה -ועדת משנה 122 ומליאה 192

תאריך: 22 מרץ 2023      שעה: 16:15 - 11:15
גוף מארגן: מינהל התכנון
מיקום: מינהל התכנון (בית השנהב-אגף C) רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול ירושלים, או בזום

מצ"ב סדר יום לישיבת ועדת משנה 122 ומליאה 192 שתתקיים ביום רביעי, כ"ט אדר תשפ"ג 22.03.2023

 

הישיבה תתקיים פרונטלי ובאמצעות תוכנה להתוועדות מרחוק (ZOOM) ובהתאם למפורט בסדר היום

 קישור לזום:   לחץ כאן

שימו לב - לאחר הרשמה (שם, מייל, ארגון ותפקיד) תקושרו לדיון עצמו.

למעוניינים להתחבר באמצעות הטלפון ניתן להתקשר למספר: 03-9786688

להקיש את מספר הפגישה:  #  82263744603

להקיש את הסיסמה  #  765978

 

 

           מצורף: חוות דעת מתכננת הוועדה לתמל/ 2029 רמלה מבצע יונתן

           חוות דעת מתכננת הוועדה לתמל/ ,2017 יישלח בנפרד

           התנגדויות שהוגשה לתמל/ 2034, יישלח בנפרד

           פרוטוקולים ככל שיהיו, יישלח בנפרד