ערב עיוון מקוון #23-בנושא תכנון בצל אתגרים כלכליים בחברה הערבית

תאריך: 23 פברואר 2023      שעה: 22:00 - 20:00
גוף מארגן: איגוד מתכננים לישראל
מיקום: זום