כנס בנושא: נשיגות הדיור בישראל - דיון בבעיות והצעות לפיתרון

תאריך: 09 נובמבר 2022      שעה: 20:00 - 17:00
גוף מארגן: מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב