מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי

א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון

 

 

החוברת הבאה של  תכנון (7/1 2010) שתצא לאור ב-18 למרץ תכלול מדור מיוחד המציג ניירות עמדה המגיבים לרפורמה המוצעת בתחום התכנון והרשוי. מערכת הביטאון הזמינה כמה מומחים בנושא להשתתף בדיון, וביקשה מהגופים הבאים להגיש את ניירות העמדה שלהם לפרסום:  

 

אדם טבע ודין, איגוד המתכננים בישראל, איגוד מהנדסי ערים בישראל, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון, האגודה לצדק חלוקתי, החברה להגנת הטבע, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, מכון דש"א, מש' הבנייה והשיכון, מש' הפנים מנהל התכנון, מש' ראש הממשלה אגף תכנון ומדיניות.

 

על מנת לאפשר גישה לניירות העמדה במהלך השיח הציבורי הנוכחי בנושא ולעורר דיון בזמן אמת, המערכת הזמינה את המשתתפים במדור להגיש את ניירות העמדה שלהם (בטיוטה או בגירסה סופית) בהקדם, להצבה באתר של האיגוד. להלן ניירות העמדה שהתקבלו:

 

(יש ללחוץ על הקישורים על מנת לקרוא את המסמכים)

בהמשך יוצבו במדור זה חומרים עדכניים שמתפרסמים על קידום הרפורמה, ותוספות או תיקונים לניירות עמדה בהן הכותבים מגיבים על ההצעות האחרונות. גולשי האתר מוזמנים להשתתף בדיון ולשלוח את תגובותיהם והערותיהם למייל: igudm1@gmail.com להצבה באתר כהמשך למדור זה.

אני מקווה שהעלאת המדור לאתר תתרום לשיח ציבורי פתוח (יותר מבעבר) ודיון מושכל בנושא שכל כך חשוב לכולנו.

 

 

 

א. אלכסנדר

עורך ראשי - תכנון

 

 

תגובות חברי האיגוד:

 

שילוב שיקולים חברתיים בתכנון מרחבי - פרופ' ארזה צ'רצ'מן וד"ר אמילי סילברמן