שלום לחברי האיגוד,

 

מינהל התכנון ביקש מארגוני המתכננים והאדריכלים להפיץ קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בועדות המחוזיות ובועדות ערר כנציגי האיגודים המקצועיים. חלק גדול מן התפקידים האלה אינם מאויישים מזה זמן רב והדבר פוגע בהליכי התכנון וקבלת ההחלטות.

(בהמשך תהיה פניה נוספת לאיוש נציגים גם לועדות המקומיות).

 

המעונינים יפנו למזכירות האיגוד לפי ההנחיה להלן ויגישו מועמדותם עד ה- 7.4.2019.

 

מצורפים השאלונים הרלוונטיים:

שאלון למועמד למינוי כחבר/ממלא מקום במוסד תכנון

השלמה לשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 

בברכה,

 

תמי גבריאלי ורחל קטושבסקי