Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

פורסם הקול הקורא להגשת תקצירי הרצאות ופוסטרים לכנס השנתי של איגוד המתכננים


כנס איגוד המתכננים יתקיים ב- 19-20 לפברואר בבאר שבע, בשיתוף עם המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע. נושא הכנס:

דמות הארץ אתמול, היום, מחר

 

לפרטי הקול הקורא

 

אוקטובר 2014
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  30.10.14 הכינוס הארצי ה- 2 לשימור מורשת התרבות

הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות נוסד כדי לקדם את שיח השימור בישראל, לחשוף את העשייה ואת החידושים בתחומי השימור בארץ ובעולם, לשתף בידע ובניסיון הנרכש, ליצור הזדמנות להידוק שיתופי פעולה בתחום שימור מורשת התרבות בארץ, להגביר את המודעות לנושא שימור המורשת התרבותית על גווניה בקרב הציבור הרחב ובקרב הקהילה המקצועית והאקדמית וליצור תשתית לפרסום מדעי ומקצועי בנושאי השימור בשפה העברית

  3-4.11.14 ועידת אנרגיה ועסקים 2014
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת המדעי "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת המדעי "תכנון" 10-2
מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי
א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים