Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

חיפה, 2-3 למרץ  2017

 בדרך ל- 2048 - בין תכנון לכאוס

נפתחה ההרשמה!!

פברואר 2017
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

האירועים הקרובים:

  5.3.17 סיור: כשטבע פוגש עיר
סיור בתל אביב ובת ים בנושא "תכנון בר קיימא של ממשקי השטח הבנוי והפתוח". הסיור במסגרת סדרת הסיורים "אדריכלות נוף בת קיימא בישראל" של המועצה לבניה ירוקה, איגוד אדריכלי הנוף והמשרד להגנת הסביבה
  23.3.17 שינוי חשיבה והסתכלות קדימה בתכנון תחבורה
יום עיון של היחידה למחקר תחבורה בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באונ' ת"א  
"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים