Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

פורסם הקול הקורא להגשת תקצירי הרצאות ופוסטרים לכנס השנתי של איגוד המתכננים


כנס איגוד המתכננים יתקיים ב- 19-20 לפברואר בבאר שבע, בשיתוף עם המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע. נושא הכנס:

דמות הארץ אתמול, היום, מחר

 

לפרטי הקול הקורא

 

"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת המדעי "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת המדעי "תכנון" 10-2
מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי
א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים