Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

למעלה מ- 800 איש לקחו חלק בכנס השנתי של האיגוד
אנו מזמינים את מי שלא יכלו לקחת חלק
לעיין במצגות, בתקצירי ההרצאות ובשאר החומרים 

לסיכומי הכנס

אוגוסט 2016
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  30.8.16 רחוב אלנבי. סיפור מקום, מפגש
ערב זה הינו ניסיון לספר סיפורו של מקום שהוא חלק מהמרחב הפיזי והתודעתי שלנו. מקום אשר גם אם מעולם לא ביקרנו בו, יש לנו דעה עליו. מקום אשר גם אם איננו מכירים אותו על בוריו, או בכלל, הוא מייצג עבורנו חלק מהעולם הממשי והמדוימן שבו אנו נעים ובתוכו אנו פועלים
  22.9.16 דיור חברתי במרכז
רכז הגר - מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי מזמין אתכם לכנס בנושא: דיור בהישג יד ודיור ציבורי באזורי ביקוש - למה? ואיך עושים את זה? במסגרת הכנס תושק עבודה ראשונה מסוגה שמציעה תכנית לשילוב דיור חברתי - דיור ציבורי ודיור בהישג יד - בשדה דב ובה ניתוח החסמים וההזדמנויות הטמונות בכלי המדיניות הקיימים ליצירת דיור חברתי
  27.9.16 יום עיון בעקבות סקר של מכון דש"א שנערך במישורי הלס בצפון הנגב
יום העיון נועד לחשוף מידע סביבתי ותכנוני על האזור בפני בעלי עניין, מתכננים, אנשי סביבה והציבור הרחב. ייטלו בו חלק נציגים ממגוון ארגוני סביבה ומוסדות אקדמיים, שפעלו ופועלים בצפון הנגב, ויוצג סקר הטבע, הנוף ומורשת האדם שנערך במישורי הלס בצפון הנגב ע"י מכון דש"א והושלם לאחרונה
"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים