Get Macromedia Flash
חיפוש:  
פברואר 2016
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

האירועים הקרובים:

  7.3.16 עשרה מתכננים עשר הרצאות

אירוע 10×10 חוזר והפעם לירושלים. 10 מתכננים, 10 הרצאות = 100 דקות על חדשנות בתכנון, מבחר מקרי מבחן מהארץ והעולם. האירוע הוא פרי יוזמה משותפת של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים