Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

איגוד המתכננים בישראל (ע"ר 580059004) הוא הגוף המייצג את העוסקים בתכנון ערים ואזורים לתחומיו השונים.

לנו כמתכננות ומתכננים מגוון נושאי עניין משותפים ואינטרסים המאחדים את פעילותנו המקצועית. אתר זה נועד לנו – הוא נועד לאפשר העברה הדדית של מידע בין איגוד המתכננים בישראל לבין ציבור המתכננות והמתכננים בישראל.

תוכלו למצוא באתר מידע עדכני על האיגוד ופעילויותיו, הודעות על אירועים וכנסים, קישורים לאתרים מעניינים, מאמרים ועוד. האתר מאפשר יצירת קשר מהירה ונוחה עם האיגוד והרשמה לחברות באיגוד

יולי 2015
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  8.7.15 השינויים במערכת התכנון: מה צופה העתיד?

-ההרשמה נסגרה-

השינויים הקרובים במערכת התכנון ובראשם העברת מנהל התכנון למשרד האוצר, עתידים להשפיע רבות על אופי התכנון בשנים הקרובות. הכנס יעסוק בהשלכות של המהלכים המתוכננים מבחינה משפטית, תכנונית, אורבאנית, חברתית  וסביבתית.

  9.9.15 הכנס השנתי לבנייה ירוקה
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 10-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים