Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

איגוד המתכננים בישראל (ע"ר 580059004) הוא הגוף המייצג את העוסקים בתכנון ערים ואזורים לתחומיו השונים.

לנו כמתכננות ומתכננים מגוון נושאי עניין משותפים ואינטרסים המאחדים את פעילותנו המקצועית. אתר זה נועד לנו – הוא נועד לאפשר העברה הדדית של מידע בין איגוד המתכננים בישראל לבין ציבור המתכננות והמתכננים בישראל.

תוכלו למצוא באתר מידע עדכני על האיגוד ופעילויותיו, הודעות על אירועים וכנסים, קישורים לאתרים מעניינים, מאמרים ועוד. האתר מאפשר יצירת קשר מהירה ונוחה עם האיגוד והרשמה לחברות באיגוד

אפריל 2015
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

האירועים הקרובים:

  11.5.15 הכנס הרביעי להנדסת מבנים וגשרים 2015
  13.5.15 Expanding Legal Geographies: A Call for a Critical Comparative Approach
  18.5.15 דיור להשכרה בצומת דרכים: בין הממשלה היוצאת לממשלה הנכנסת

כנס הוא פרי שיתוף פעולה בין מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול ומרכז הגר - מחקר ופיתוח מדיניות דיור הוגן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א. במסגרת הכנס יושק נייר מדיניות הבוחן את מדיניות הממשלה היוצאת בתחום ההשכרה ארוכת הטווח ויתקיים דיון עם גורמים בכירים העוסקים בנושא מתוך משרדי הממשלה, הרשויות המקומית, הסקטור הפרטי, גופים מוסדיים והאקדמיה.

"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 10-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים