Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית
הכנס השנתי של איגוד המתכננים
"עירוניות מחוספסת- האתגר"
יתקיים ב- 25-26 בפברואר 2016
בתחנה המרכזית בת"א
אוקטובר 2015
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  12-14.10.15 הוועידה השנתית למדע וסביבה

הוועידה השנתית למדע ולסביבה מתקיימת השנה בין הימים 12-13-14 באוקטובר באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס א. ספרא. הנושא המרכזי של הוועידה השנה הינו 'השפעת שינוי האקלים על סביבת האדם ועל המערכות האקולוגיות'. כבכל שנה, יתקיימו גם מושבים נוספים במגוון נושאים שבחזית המחקר בתחומי מדעי הסביבה והאקולוגיה

"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 10-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים