Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

כנס איגוד המתכננים יתקיים ב- 19-20 לפברואר בבאר שבע, בשיתוף עם המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע. נושא הכנס:

דמות הארץ אתמול, היום, מחר

 

פתיחת ההרשמה בקרוב

 

 

נובמבר 2014
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

האירועים הקרובים:

  27.11.14 דיור בעדיפות לאומית - לקראת מערך כולל של דיור בהישג יד בישראל

כנס של מרכז הגר במסגרתו יושק נייר מדיניות מקיף בנושא קידום דיור בהישג יד בישראל. הכנס פתוח לקהל הרחב וצפויים להשתתף בו חברי כנסת, נציגים ממשרדי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות, מוסדות פיננסיים, יזמים, אנשי אקדמיה וארגונים פעילים בתחום

  4.12.14 סיור ויום עיון על ממשקי טבע עירוני והתחממות גלובלית

סיור ויום עיון למתכננים, אדריכלים, אדריכלי נוף ועובדי רשויות מקומיות. מבית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, החברה להגנת הטבע, והאיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת המדעי "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת המדעי "תכנון" 10-2
מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי
א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים