Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

איגוד המתכננים בישראל (ע"ר 580059004) הוא הגוף המייצג את העוסקים בתכנון ערים ואזורים לתחומיו השונים. לנו כמתכננות ומתכננים מגוון נושאי עניין משותפים ואינטרסים המאחדים את פעילותנו המקצועית. אתר זה נועד לנו – הוא נועד לאפשר העברה הדדית של מידע בין איגוד המתכננים בישראל לבין ציבור המתכננות והמתכננים בישראל. תוכלו למצוא באתר מידע עדכני על האיגוד ופעילויותיו, הודעות על אירועים וכנסים, קישורים לאתרים מעניינים, מאמרים ועוד.

יולי 2014
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת המדעי "תכנון" 11-1
נוהל חדש לטיפול בבקשה להיתר הקמתו של מתקן ביטחוני
ד"ר עמירם אורן
מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי
א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים