Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

חיפה, 2-3 למרץ  2017

 בדרך ל- 2048 - בין תכנון לכאוס

נפתחה ההרשמה!!

ינואר 2017
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  18-20.1.17 סמינר בינלאומי "עיר חינוך"- בית הספר כגורם מוביל במרקם האורבאני

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל מארחת את קבוצת העבודה מבני חינוך ותרבות של ה UIA. 
הסמינר יעלה לדיון את תפקידם של מרחבי חינוך ותרבות בתהליכים אורבאניים משתנים. בתוכנית הרצאות של אדריכלים ואנשי חינוך מארץ ומהעולם על מחקרים בנושא ועל פרוייקטים אדריכליים, וכן סיורים בבתי ספר בתל אביב ובבת ים.

האירועים הקרובים:

  19.1.17 נושאים בתכנון עירוני. #1 העיר והרכבת
ערב של איגוד המתכננים וגלריית זהזהזה אשר יעסוק בדרכים שבהן הרכבת מתערבת או יכולה להתערב בעיר, ולהשפיע - לחיוב או לשלילה - על חיי העיר ותושביה לא רק כאמצעי לצאת ולהיכנס ממנה ואליה, אלא ככוח לפעילות אורבנית. בחלקו הראשון של הערב, יציג פרופ' יורם שיפטן (ראש המכון לחקר התחבורה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון) סקירה התפתחותה של הרכבת בישראל ובהשוואה לעולם, לאחריה יציג ראובן קוגן (סמנכ"ל תשתיות, רכבת ישראל) את תוכניותיה של רכבת ישראל בשנים הקרובות.בחלקו השני של הערב, תוצגנה התייחסויות להשפעתה הקיימת והאפשרית של רכבת ישראל על חמש ערים - עפולה, חיפה, ירושלים, לוד ושדרות. בסיום הערב ייערך דיון עם הקהל
  2.2.17 סדנת מחקר בנושא "מידול עמידות עירונות"
Modeling Urban Resilience in the Aftermath of the Haifa Fire
"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים