Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

עוד שבוע בלבד להרשמה המוקדמת לכנס!!!

כנס איגוד המתכננים יתקיים ב- 19-20 לפברואר בבאר שבע, בשיתוף עם המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופתוח סביבתי אונ' בן גוריון ועיריית באר שבע. נושא הכנס:

דמות הארץ אתמול, היום, מחר

 

לפרטים נוספים

 

 

ינואר 2015
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  28-30.1.15 סדרת סיורים: אדריכלות נוף מקיימת ובנייה ירוקה בישראל

סדרת סיורים מקצועיים לאדריכלים, אדריכלי נוף, מתכננים, עובדי רשויות מקומיות ואנשי סביבה. סיור דרום 28-30 בינואר, סיור צפון 18-19 במרץ

"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 10-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים