Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

 

 

איגוד המתכננים בישראל (ע"ר 580059004) הוא הגוף המייצג את העוסקים בתכנון ערים ואזורים לתחומיו השונים. לנו כמתכננות ומתכננים מגוון נושאי עניין משותפים ואינטרסים המאחדים את פעילותנו המקצועית. אתר זה נועד לנו, הוא נועד לאפשר העברה הדדית של מידע בין איגוד המתכננים בישראל לבין ציבור המתכננות והמתכננים בישראל. תוכלו למצוא באתר מידע עדכני על האיגוד ופעילויותיו, הודעות על אירועים וכנסים, קישורים לאתרים מעניינים, מאמרים ועוד.

אוקטובר 2014
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  30.10.14 הכינוס הארצי ה- 2 לשימור מורשת התרבות

הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות נוסד כדי לקדם את שיח השימור בישראל, לחשוף את העשייה ואת החידושים בתחומי השימור בארץ ובעולם, לשתף בידע ובניסיון הנרכש, ליצור הזדמנות להידוק שיתופי פעולה בתחום שימור מורשת התרבות בארץ, להגביר את המודעות לנושא שימור המורשת התרבותית על גווניה בקרב הציבור הרחב ובקרב הקהילה המקצועית והאקדמית וליצור תשתית לפרסום מדעי ומקצועי בנושאי השימור בשפה העברית

  3-4.11.14 ועידת אנרגיה ועסקים 2014
"תכנון" כרך 11 חוברת 1
חוברת תקצירי הכנס השנתי 2014 וכתב העת המדעי "תכנון" 11-1
"תכנון" כרך 10 חוברת 2
כתב העת המדעי "תכנון" 10-2
מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי
א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים